Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5311-2982 โทรสาร 0-5311-2981 มท. 25625 อีเมล์ osmnorth1@gmail.com

ข่าวกิจกรรม DSSS จังวัดแม่ฮ่องสอน

wrwerw


อ่านเพิ่มเติม...

แม่ฮ่องสอนร่วมใจเดินรณรงค์ฉีดวัคซีน covid 19


แม่ฮ่องสอนร่วมใจเดินรณรงค์ฉีดวัคซีน covid 19
จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมใจรณรงค์ อสม.เคาะประตูบ้านเชิญชวนทุกครอบครัวร่วมใจกันไปฉีดวัคซีน
เช้าวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์ อสม.ทุกคนเชิญชวนทุกครอบครัวร่วมใจกันไปฉีดวัคซีนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.เข้าร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน covid-19 และเน้นการใช้มาตรการ D M H T T A อย่างเข้มงวด

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมรณรงค์ให้ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง 7 โรค และอายุเกิน 60 จองวัคซีนโควิด-19


วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ ห้องประชุมวีดีทัศน์ทางไกล poc ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมมอบนโยบาย ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ Conference จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนของแต่ละจังหวัด
ซึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการสร้างความมั่นใจในให้กับประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการฉีดวัคซีน โดยมีการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนและผู้ประกอบการบางกลุ่มแล้วอีกทั้งยังเป็นปากเสียงในการบอกต่อให้กับประชาชนบางกลุ่มที่ไม่กล้าฉีดวัคซีน และเป็นการประชาสัมพันธ์ในการจองฉีดวัคซีนของประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วย พร้อมกันนี้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมที่จะรณรงค์ ให้กลุ่มเสี่ยง ลงทะเบียนผ่านแอฟ เพื่อจองขอฉีดวัคซีนโควิดจำนวน 50,000 คน และได้เปิดลงทะเบียนเพื่อจัดลำดับคิว ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคล ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 2.โรคหัวใจและหลอดเลือด 3.โรคไตวายเรื้อรัง 4.โรคหลอดเลือดสมอง 5.โรคมะเร็งทุกชนิด 6. โรคเบาหวาน 7. โรคอ้วน
ทั้งนี้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ยืนยันแล้ว ผลข้างเคียงของวัคซีนพบน้อยมาก และมีระบบดูแลความปลอดภัย สังเกตอาการ 30 นาที หากมีอาการแพ้รุนแรงสามารถดูแลได้ทันท่วงที ขณะนี้ในประเทศไทยยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน ย้ำว่าวัคซีนมีประโยชน์อย่างมากลดการเสียชีวิต จากการติดเชื้อ อีกทั้งยังลดการแพร่กระจายโรคในครอบครัวได้ถึงร้อยละ 50 และเมื่อฉีดได้ครอบคลุมเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ จะทำให้กลับมาใช้ชีวิตแบบ New normal ขับเคลื่อนประเทศ เดินหน้าเศรษฐกิจได้ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ครั้งที่ 2/2564 และพิธีมอบธงกาชาดจังหวัดภาค 10วันที่ 11 พฤษภาคม 2564


วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ครั้งที่ 2/2564 และทำพิธีมอบธงกาชาดจังหวัดภาค 10 ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference Room) “Application Zoom” จากห้องประชุม “Video Conference Room” ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้ได้มอบนโยบายในการทำงานของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัด
เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ที่ร่วมประชุม ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ แนวทางการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัด และโครงการของสภากาชาดไทย การนำเสนอผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดำเนินงานตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด อันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อประโยชน์ ให้กับงานของสภากาชาดไทยต่อไป
ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ครั้งที่ 2/2564 ทซึ่งเป็นครั้งแรกของการประชุมออนไลน์ผ่าน “Application Zoom” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงระบาดในวงกว้าง อาจก่อให้เกิดการติดต่อและการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ง่าย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงจัดการประชุมออนไลน์ในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ชาวแม่ฮ่องสอนพร้อมใจ Big Cleaning Day ฟื้นฟูพื้นที่ประสบวาตภัยในหลายพื้นที่


วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่บริเวณถนนรุ่งเรืองการค้า หรือ กาดติ้ด อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาชน ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกกลุ่ม ทั้ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จิตอาสา ทหาร ประชาชน และหน่วยราชการ ร่วมกัน big cleaning day หลังจากเกิดพายุพัดถล่มตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเมื่อหลายวันที่ผ่านมา สร้างความเสียหาย ให้กับทรัพย์สิน บ้านเรือน รถยนต์ เสาไฟฟ้า ของประชาชนจำนวนมาก
โดย นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในกล่าวโอวาสในกิจกรรม big cleaning day เพื่อขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันฟื้นฟูพื้นที่ ประสบวาตภัย ซึ่งที่ผ่านมาได้เร่งประสานการช่วยเหลือ เยียวยา ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายไปแล้วบ้างส่วน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือ พร้อมกันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยงานร่วมกัน big cleaning day ฟื้นฟู พื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย จากเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้พื้นที่ตำบลจองคำ ได้รับความเสียหาย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเสาไฟฟ้าหักโค่น ต้นไม้ล้มทับรถ อาคาร ขณะที่อีกหลายตำบลในเขตอำเภอเมืองทั้งตำบลผาบ่อง และตำบลปางหมู ก็ได้รับความเสียหายเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพบกช่วยเหลือประชาชนเป็นวันที่สาม หลังจากโดนพายุถล่ม เมื่อ 6 พฤษภาคม 2564


วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 มอบหมายให้ พันตรีเสงี่ยม ศิริ นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ฯ , ร้อยโทวิษณุ ต๊ะนางอย ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ฯ และ ร้อยโทยุทธนา ภูพลผัน ผู้บังคับหมวดระวังป้องกัน ฯ ร่วมกับ กองร้อยทหารราบที่ 721 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
โดยจัดชุดบรรเทาสาธารณภัย
ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเสียหาย จากพายุฝนฟ้าคะนอง เมื่อ 6 พฤษภาคม 2564 ด้วยการตัดต้นไม้ที่ล้มทับอาคาร /บ้านพัก ขนเศษไม้ กิ่งไม้ในพื้นที่หมู่ 11 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ที่โกเด้นฮัท รีสอร์ทของนายประวิทย์ สินประสงค์ และที่แสงทองฮัท รีสอร์ท ของนายเมสันเต็นท์ เลิศรัชตผล

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์สั่งการชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลงข่าวสถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมา จ.แม่อ่องสอน


สถานการณ์การสู้รบฝั่ง สมม.
1.ตั้งแต่วันที่5 พ.ค.๖๔ เวลา 09.00 น. เป็นต้นมา สถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมาและกองกำลังชนกลุ่มน้อย KNU ด้านตรงข้าม อ.สบเมย และ อ.แม่สะเรียงจ.แม่ฮ่องสอน เหตุการณ์ยังคงปกติ(ไม่มีการปะทะ)
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2.1 เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 64 เวลา 15.00 น เป็นต้นมา มีราษฎรชาวเมียนมา เดินทางข้ามมายัง ฝั่งประเทศไทยโดยทางเรือซึ่งทางทหารได้จัดให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบริเวณห้วยอีนวล ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียงและพื้นที่ใกล้เคียง โดยปัจจุบันมีราษฎรชาวเมียนมาที่เดินทางข้ามมายังประเทศไทยจากเหตุความไม่สงบในเมียนมา พักในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 2,159 คน
2.2 กรณีราษฎรไทยได้รับผลกระทบจากการสู้รบในประเทศเมียนมา คงเหลือ1 พื้นที่ รวมทั้งสิ้น 136 คน ได้จัดให้อยู่ในพื้นที่รวบรวมพลเรือนขั้นต้น ดังนี้
- เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๔ ราษฎรไทยในพื้นที่ บ.ท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จำนวน 178 คน ได้อพยพไปยังตำบลรวบรวมพลเรือน ที่พักริมห้วยกองคา บ.ท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง ปัจจุบันเดินทางกลับบ้านแล้ว 42 คน คงเหลือทั้งสิ้น 136 คน โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สะเรียง, สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียงและเทศบาลตำบลแม่ยวมช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับราษฎรดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุป สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดแม่ฮ่องสอน


วันที่ 7พฤษภาคม2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในการระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงอยู่ที่40 ราย โดยไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกัน 4วันแล้ว ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิผล ตลอดจนพี่น้องประชาชนในจังหวัดทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ไปในที่ชุมชน หรือ ที่สาธารณะ และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมขบวนแห่คัวหลู่ ในงานประเพณีปอยส่างลอง ไปตามถนนสายต่างๆ กลางเมืองแม่ฮ่องสอน


วันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 08.00 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนชาว
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมขบวนแห่คัวหลู่ (เครื่องไทยทาน) ในงานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2559 ไปตามถนนสายต่างๆ กลางเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งปีนี้จัด ณ วัดม่วยต่อ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีคณะศรัทธาวัดม่วยต่อ ชุมชนป๊อกกาดเก่า เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเจ้าภาพ และจะมีพิธีข่ามส่างลอง (บรรพชาเป็นสามเณร) ในวันที่ 4 เมษายน 2559

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ Open House ทวิศึกษา พัฒนาเด็กสู่อาเซียน


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการ Open House ทวิศึกษา พัฒนาเด็กสู่อาเซียน ประจำปี 2559 ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์

การเปิดบ้านวิชาการ Open House ทวิศึกษา พัฒนาเด็กสู่อาเซียน เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ค้นพบอัจฉริยภาพของตนเองและเรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อให้นักเรียนได้เลือกศึกษาพัฒนาตนเองได้ตามความสนใจ จนสามารถผลิตผลงานที่สนองความเป็นตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดซ้อมปั่นจักรยาน กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใ


เมื่อวันที่ 29 พย. 58 เวลา 15.00 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานซ้อมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

จุดเริ่มต้นการปั่นจักรยานบริเวณหน้าศาลากลาง ผ่านวัดจองคำ วัดพระนอน ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ บ้านท่าโป่งแดง และจากนั้น กลับมาสิ้นสุดที่บริเวณหน้าศาลากลาง ในกิจกรรมมีรถพยาบาล จากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ คอยให้บริการกับนักปั่น ตลอดเส้นทาง และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ค่อยให้บริการ ซ่อมรถจักรยาน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานประเพณี สิบสองมน ล่องผ่องไต ประจำปี 2558


เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 58 เวลา 20.00 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานประเพณี สิบสองมนล่องผ่องไต ประจำปี 2558 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ณ บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำปายบ้านปางหมู โดยในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวดผ่องจองส่างอุ๊กปุ๊ก (กระทงไทยใหญ่) การประกวดขบวนแห่ การประกวดนางหญิงไต การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งคาราโอเกะ ประเภทผู้นำท้องที่ท้องถิ่น การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องประเภทเยาวชน และการแสดงต่างๆ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.แม่ฮ่องสอน

ข่าว : ศักดิ์วิทยา กองแก้ว ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมตักบาตรบนสะพานไม้ซูตองเป้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลาประมาณ 7.00 น.นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ สามเณรจำนวน 30 รูปท่ามกลางสายฝนบนสะพานไม้ซูตองเป้ หลังซ่อมสะพานแล้วเสร็จ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสภากาแฟแถลงข่าวเชิญเที่ยวสะพานไม้ซูตองเป้ สะพานอษิฐานสู่ความสำเร็จ

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่าหลังจากสะพานไม้ซูตองเป้ทรุดตัวลงในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เนื่องจากมีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่ไปตักบาตรจนรับน้ำหนักไม่ไหว หลายฝ่ายจึงร่วมมือกันทั้งแขวงการทางแม่ฮ่องสอน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการต่างๆและศรัทธาบ้านกุงไม้สัก ร่วมกันนำสะพานแบริ่งวางพาด และปูด้วยไม้ไผ่เพื่อรักษาเอกลักษณ์ พร้อมทั้งตกแต่งด้วยตาแหลว โดยการนำไม้ไผ่มาจักสาน เชื่อว่าจะขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไป พร้อมรับนักท่องเที่ยวในฤดูหนาวนี้ สะพานซูตองเป้เป็นสะพานไม้ไผ่ยาว 500 เมตรเชื่อมระหว่าง“สวนธรรมภูสมะ”สถานปฏิบัติธรรม กับหมู่บ้านกุงไม้สัก อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ข้ามลำน้ำแม่สะงาและทุ่งนา เพื่อให้พระภิกษุสามเณรเดินบิณฑบาต รวมถึงชาวบ้าน เกษตรกรที่อยู่ในบริเวณนั้นได้เดินข้ามสัญจรไป-มา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจอย่างมาก

ข่าว : วาสนา ไข่แก้ว ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี 2558


วันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลาประมาณ 07.00น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน จำนวนมากสวมใส่ชุดไทใหญ่ และนักท่องเที่ยว ร่วมกันตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี 2558 ที่วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

โดยมีพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 130 รูป เดินลงบันไดกว่า 300 ขั้น รับบาตรจากพุทธศาสนิกชน และในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 จะมีพิธีตักบาตรเทโว พระสงฆ์ สามเณรจำนวน 29 รูปบนสะพานไม้ซูตองเป้ สวนธรรมภูสมะ แหล่งท่องเที่ยวUnseen ของแม่ฮ่องสอน

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ส่วนใหญ่นิยมปฎิบัติกันในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งตรงกับวันหลังวันออกพรรษา 1 วัน เพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลก โดยจำพรรษาอยู่ ณ สวรรค์ชั้นดาวน์ดึงเป็นเวลา 1 พรรษา และเมื่อออกพรรษาแล้ว พระองค์ได้เสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ ณ เมืองสังกัดนคร ในครั้งนั้นบรรดาพุทธศาสนิกชน ที่ทราบข่าวต่างพร้อมใจกันไปรอตักบาตร เพื่อรับเสด็จอย่างเนืองแน่น จนถือเป็นประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะปฏิบัติสืบทอดกันมาตราบเท่าทุกวันนี้

ข่าว : เอกณรินทร์ ใจมะโน/สวท.แม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมเสวนากิจกรรมอาเซียนสัญจร ครั้งที่ 10


วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลาประมาณ 13.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเสวนากิจกรรมอาเซียนสัญจร ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “ประชาคมอาเซียน โอกาสและความท้าทาย” ณ โรงแรมโกลเด้นปาย แอนท์ สวีทรีสอร์ท ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร ครั้งที่ 10 โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ นักเรียน นักศึกษา ร่วมงานจำนวน 100 คนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบอาเซียน แก่ทุกภาคส่วนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมของประชาชนในการสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

ในงานมีการเปิดเวทีเสวนาหัวข้อ “ประชาคมอาเซียน โอกาสและความท้าทาย” โดย นายเชิดเกียรติ อัตถากร รองอธิบดีกรมอาเซียน /นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน / นายนิพนธ์ คำภา ประธานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน และดร.จรูญ คำนวณตา รองประธานเครือข่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนแม่ฮ่องสอน และในวันที่ 11 กันยายน 2558 ที่ผ่านมาได้มีพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ที่ โรงเรียนบ้านในสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนภายในโรงเรียน

ข่าว : เอกณรินทร์ ใจมะโน สวท.แม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดตลาดนัดการค้าชายแดน 4 จังหวัดอัศจรรย์ แห่งเมืองเหนือ


วันที่ 8 กันยายน 2558 เวลาประมาณ 19.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดตลาดนัดการค้าชายแดน 4 จังหวัดอัศจรรย์แห่งเมืองเหนือ ภายใต้โครงการเปิดตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2558 ที่ บริเวณถนนสัมพันธ์เจริญเมือง ข้างศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ สามารถขยายช่องทางการค้า และการบริการในประเทศ พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพ และการพัฒนาด้านการค้าชายแดน เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มุ่งเน้นการยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน เพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่สู่ตลาดสากลต่อไป โดยมีผู้แทนประเทศเพื่อนบ้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย เมืองห้วยทราย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /อินโดนีเซีย /เมืองตองยี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา /กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย /โฮจิมินซิตี้ เวียดนาม และสิงคโปร์ ร่วมงานจำนวน 30 คน เพื่อทัศนศึกษา เส้นทางธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยประชุมหารือความร่วมมือด้านการค้า และบริการ ตลอดจนพบปะเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน กว่า 100 คูหา การแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรีพื้นบ้าน และนักร้องไทใหญ่

ข่าว / ภาพ : เอกณรินทร์ ใจมะโน สวท.แม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมแถลงข่าวผลงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนในรอบ 1 ปี


วันที่ 8 กันยายน 2558 เวลาประมาณ 10.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมแถลงข่าวผลงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนในรอบ 1 ปี “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุข ให้คนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมี พันเอกชายชาญ ธีรพิเชฐพงศ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 / นายวุฒิฉัตร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน /นายเดช ทาสม รองผู้อำนวยการแขวงการทางแม่ฮ่องสอน /นายทัพพ์เทพ สุนทรพลเชฏฐ์ หัวหน้าสํานักงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายจรัส ทองบุญ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลงผลงาน ในรอบ 1 ปี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุข ให้คนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการพัฒนา แก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย กิจกรรมด้านการเทิดพระเกียรติและการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ /การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ /การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน /การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม /การค้าชายแดนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ /ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการดำเนินการตามนโยบายต่างๆของรัฐบาล

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบของที่ระลึกแก่สื่อมวลชน เพื่อขอบคุณ ที่นำเสนอข่าวสาร การดำเนินงานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยดีตลอดมา

ข่าว : เอกณรินทร์ ใจมะโน สวท.แม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธีเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)


วันที่ 31 สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ 14.30น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธีเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือจัดระเบียบสังคม รอบสถานศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ครั้งนี้ มีพลตำรวจจารึก ลิ้มสุวรรณ ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด /สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด /สรรพสามิตพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน /สถานศึกษา /ผู้ประกอบการหอพัก /ผู้ประกอบการสถานบริการ /ร้านอาหาร /ร้านเกมส์/ร้านอินเตอร์เน็ต และโต๊ะสนุกเกอร์ ร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จัดระเบียบหอพักนักศึกษา จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมอบายมุขต่างๆ ตลอดจนกวดขันสถานบริการ ร้านอาหาร ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต โต๊ะสนุกเกอร์ ให้อยู่ในกฏระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมาย รวมทั้งกวดขันการจำหน่ายสุรา ยาดอง เหล้าปั่นอย่างจริงจัง และป้องกันปราบปรามการพนันทุกชนิด

ข่าว : เอกณรินทร์ ใจมะโน สวท.แม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนประธานในพิธีเปิดงาน “เส้นทางสายวัฒนธรรมเมืองสามหมอก”


วันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ 18.30น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนประธานในพิธีเปิดงาน “เส้นทางสายวัฒนธรรมเมืองสามหมอก” ตามโครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์ (Identity) เพื่อสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน โดยการมีส่วนร่วมชุมชน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๑

จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, กองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดแม่ฮ่องสอน, องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน, เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน, และศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (วางโขเผิก) ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าว : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานงานเลี้ยงรับรอง และเป็นประธานมอบรางวัล ฯ


วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลาประมาณ 21.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานงานเลี้ยงรับรอง และเป็นประธานมอบรางวัล สายสะพายให้กับธิดาชนเผ่า ในการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 แม่ฮ่องสอนเกมส์ ณ สนามกีฬาโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย ด้านการแสดง และความสวยงามของชาวไทยภูเขา
โดยผู้เข้าประกวดเป็นนักกีฬา ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด ที่เข้าร่วมการแข่งกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 27 “แม่ฮ่องสอนเกมส์” มีอายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี การแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่า และพูดภาษาชนเผ่าในจังหวัดที่ส่งเข้าประกวด ซึ่งผลการประกวด ดังนี้ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาววิไลลักษณ์ ใกล้ชลคงคา นักกีฬากรีฑา ชนเผ่ากะเหรี่ยง จากจังหวัดลำพูน /รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวอรุณรัตน์ จิตชัยเจริญ นักกีฬาพื้นบ้าน ชนเผ่าม้ง จากจังหวัดกำแพงเพชร /รองชนะเลิศอันดับ 3 นางสาวอารีวรรณ ปู่หวัด นักกีฬาเปตอง ชนเผ่ากะเหรี่ยง จากจังหวัดเชียงใหม่ /รองชนะเลิศอันดับ 4 นางสาวอัมพร มาเยอะ นักกีฬาวอลเลย์บอล ชนเผ่าอาข่า จากจังหวัดเชียงราย รับสลุงเงินดอกไม้สด สายสะพาย และเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท /3,000 บาท /2,000 บาท และ 1,000 บาท ตามลำดับ และ รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ผู้ชนะเลิศได้แก่ นางสาววิไลลักษณ์ ใกล้ชลคงคา นักกีฬากรีฑา ชนเผ่ากะเหรี่ยง จากจังหวัดลำพูน รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมสลุงเงินดอกไม้สด และสายสะพาย รางวัลธิดาชนเผ่า ได้แก่ นางสาวธิดาพร ศักดิ์ปิยเมธากุล นักกีฬาวอลเลย์บอล จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสลุงเงินดอกไม้สด สายสะพายและเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท ซึ่งมีภูมิลำเนาบ้านผาม่อน ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เคยได้รับตำแหน่งธิดาชนเผ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน และรางวัลขวัญใจมหาชน ในงานฤดูหนาวและงานรื่นเริงประจำปี 2557 ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปดการแขงขันกีฬาฯ


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปดการแขงขันกีฬา นันทนาการเชื่อมความสัมพันธ ไทย – เมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สนามโรงเรียนบานหวยผา ตำบลหวยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางการสร้างความปรองดองสมัครสมานสามัคคี ประสานสัมพันธ์และสร้างโอกาสส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้หมู่บ้านตามแนวชายแดนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศมีการติดต่อสื่อสาร และสร้างเศรษฐกิจการค้าชายแดนให้มากยิ่งขึ้น สำหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการสัมพันธ์กีฬา ไทย-เมียนมาร์ ครั้งนี้ มีประชาชนชาวเมียนมา ที่อาศัยอยู่หมู่บ้านชายแดน ซึ่งเป็นหมู่บ้านคู่ขนานร่วมกิจกรรมและนำกีฬาฟุตบอล แชร์บอล กีฬาพื้นบ้านมาร่วม
ทำการแข่งขันตลอดทั้งวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น เกียรติเดินแฟชั่นโชว์การกุศล งานฤดูหนาวและงานรื่นเริง


nวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 21.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น เกียรติเดินแฟชั่นโชว์การกุศล งานฤดูหนาวและงานรื่นเริง จังหวัดแม่ฮ่องสอนประจําป 2558 ณ เวทีกลางงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจําป 2558 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งใน การเดินแฟชั่นโชว์การกุศลในปีนี้ มีนายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์ร่วมเดินแฟชั่นโชว์การกุศล มากกว่า 50 คู่ ประกอบไปด้วยผู้บริหารจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนจากอำเภอต่าง ๆ เข้าร่วมเดินแฟชั่นโชว์การกุศลแต่งกายในชุดชนเผ่าต่าง ๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ ไทยใหญ่ ม้ง กะเหรี่ยง มูเซอดำ มูเซอแดง ปะโอ จีนยูนนาน ไทยล้านนา อินเดีย

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปนเกียรติในพิธีมอบเครื่องนุงหมกันหนาวของโครงการห่มรัก


วันที่ 27 มกราคม 2558 เวลาประมาณ 15.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเกียรติในพิธีมอบเครื่องนุงหมกันหนาวของโครงการหมรัก ปที่ 5 ร่วมกับนางสาวอรุโณชา ภาณุพันธุ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด ในนามผู้อำนวยการโครงการ ห่มรักและนักแสดงมากมาย ร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 2,000 ผืน และยา-เวชภัณฑ์จำนวน 2,000 ชุดแก่ราษฎร ตามโครงการห่มรัก ณ โครงการพระราชดำริ ปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาว

อ่านเพิ่มเติม...

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557


พสกนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
วันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลาประมาณ 07.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางทหัยชนก พนัสอำพล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำข้าราชการ ทุกหมู่เหล่า พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 88 รูป ที่วัดจองคำพระอารามหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
เวลาประมาณ 08.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำข้าราชการพลเรือนทุกสังกัด ตำรวจ ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการบำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสมาคม ชมรม สโมสร องค์กรเอกชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ที่อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ ทรงมีต่อ พสกนิกรชาวไทย พร้อมกันนี้สำนักงานกาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ รับบริจาคโลหิตด้วย
เวลาประมาณ 10.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนราชการและประชาชนจำนวนมาก ร่วมพิธีบวชป่าเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขึ้น ณ บริเวณป่าทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกิ่วขมิ้น เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ป่าบริเวณรอบๆ วัดพระธาตุดอยกิ่วขมิ้นให้คงอยู่และป้องกันการทำลายป่าบริเวณดังกล่าวด้วย
เวลาประมาณ 11.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่อง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช ณ แม่น้ำปาย บริเวณศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในภาคค่ำเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำข้าราชการพลเรือนทุกสังกัด ตำรวจ ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการบำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสมาคม ชมรม สโมสร องค์กรเอกชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษากลุ่มพลังมวลชน พร้อมกันที่สนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และเพื่อร่วมแสดงออกถึง ความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา และถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 พระราชหฤทัยชื่นบาน พระชนมายุ ยิ่งยืนยาน เป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน นอกจากนั้นในปีนี้ มีการแสดงประกอบ แสง สี เสียง อย่างยิ่งใหญ่อลังการ

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดงานเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ ประจำปี 2557


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานเทศกาลดอกบัวตองบานดอยแม่อูคอ ประจำปี 2557 ที่ดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยดอกบัวตองจะบานตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงช่วงกลางเดือนธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อำเภอขุนยวม โทรศัพท์ 0 5369 1108

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ท


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เวลาประมาณ 18.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดงานสู่เส้นทางสายวัฒนธรรม เมืองสามหมอก ภายใต้โครงการสร้างเสริมและปรับแต่งอัตลักษณ์ ที่บริเวณข่วงโขเผิก หรือลานแยกสะพานเผือก อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างเสน่ห์ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลงข่าว "สู่เส้นทางสายวัฒนธรรมเมืองสามหมอก" จังหวัดแม่ฮ่องสอน


วันที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลาประมาณ 16.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางศันสนีย์ พุกกานนท์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายสบธนา อั๋นประเสิรฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน แถลงข่าว การจัดงาน "สู่เส้นทาง สายวัฒนธรรมเมืองสามหมอก" จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงฤดูหนาวในครั้งนี้ ซึ่งมีไฮไลท์เป็นงาน ชมการแสดงวิถีและศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ชิมอาหารพื้นเมืองนานาชนิด ช็อปสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

หัวหน้าคณะทำงานส่วนกลางศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน


วันที่ 17 กันยายน 2557 เวลาประมาณ 10.30 น. พลโทศุภฤกษ์ ไม้แก้ว หัวหน้าคณะทำงานส่วนกลางศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเข้าร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีนายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายทัพพ์เทพ สุนทรพลเชฏฐ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจง และเยี่ยมชมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เปิดดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์และบริการประชาชน มาตั้งแต่วันที่ 30 กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ 30 เรื่อง 81 ราย และด้านการสาธารณูปโภคการบริการอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 231 เรื่อง 282 ราย และทำสำเร็จ 212 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการ 19 เรื่อง

อ่านเพิ่มเติม...

นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 ประชุมตรวจติดตามฯ


วันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลาประมาณ 09.30 น. นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 ประชุมตรวจติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2557 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีปล่อย พันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็


วันที่ 7 สิงหาคม 2557 นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีปล่อย พันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 82 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ บริเวณสะพานแม่น้ำยวม (บ้านใหม่พัฒนา – บ้านท่าผาปุ้ม) ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 400,000 ตัว
โดยมี ปลาตะเพียนขาว จำนวน 200,000 ตัว ปลายี่สกเทศ จำนวน 100,000 ตัว ปลาโพงหรือปลาบ้า จำนวน 100,000 ตัว และยังได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้กับหน่วยงานต่าง ๆ นำไปปล่อยในแหล่งน้ำอีกจำนวน 6 อำเภอ ๆ ละ 100,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 1,000,000 ตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรมประมงประสงค์ให้สำนักงานประมงจังหวัด จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำ ภายในจังหวัดจำนวนหนึ่งล้านตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ แก่ประชาชนในท้องถิ่น อันเป็นการสนองพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำของไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์ และความยั่งยืนต่อราษฎรชาวไทย

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน “วันรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและถ่ายทอดเทคโนโลยีกา


วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลาประมาณ 13.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน “วันรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคืนความสุขให้ชาวนา” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ถูกต้องให้ชาวนา และผู้ที่สนใจได้รับทราบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยภายในงานมีการเปิดให้บริการสอบถามปัญหาด้านการผลิตข้าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เวทีเสวนา การ ลดต้นทุนการผลิตข้าว และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สภาเกษตรกร และภาคเกษตรกร ชมนิทรรศการ ลดต้นทุนการผลิตข้าว เทคโนโลยีการผลิตฯ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรี คืนความสุขให้ชาวนา/สร้างความสุขให้ประชาชน โดย กรมทหารพรานที่ 36 ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ และสอบถามปัญหา ด้านการเกษตร ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ นโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ และเงินช่วยเหลือเกษตรกรโครงการแก้ไขยางพาราทั้งระบบ ปี 2557 เกษตรกร ผู้เข้าร่วมงาน สามารถเข้าถึงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/2558 มาตรการช่วยเหลือชาวนาของ คสช. การจำหน่ายปุ๋ย ราคาถูก สินเชื่อ (ธ.ก.ส.) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การทำบัญชีสหกรณ์ การเลี้ยงสัตว์น้ำ การบริหารจัดการน้ำ ปฎิรูปที่ดิน สินค้าราคาถูก (ธงฟ้า) นิทรรศการ องค์ความรู้ต่างๆ ในงาน จะเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งกับเกษตรกร ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนากระบวนการผลิตในภาพรวมส่งผลให้คุณภาพชีวิต ขวัญกำลังใจของชาวนา เกษตรกร ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๕๗


วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลาประมาณ 08.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๕๗ มีลูกเสือ และเนตรนารี จำนวน ๑๐๐ คน จาก ๔ โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ฯ ณ อุทยานแห่งชาติแม่สุรินทร์ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า “ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ป่า ประมาณ ๗ ล้านไร่ และมีป่าสักที่สมบูรณ์ที่สุดของโลก โดยเพาะป่าสักนวมินทร์ ประมาณ ๑ แสนไร่ มีต้นสักน้อยใหญ่ประมาณ ๑.๖ ล้านต้น และอีก ๑๐ ปีข้างหน้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นสัก และจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาชมป่าสักที่สมบูรณ์ที่สุด โครงการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นโครงการที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตระหนักความสำคัญอันประกอบไปด้วย ๑ เพื่อให้ ลูกเสือและเนตรนารีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรักษาสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน ลูกเสือ และเนตรนารี ๓ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและเนตรนารีได้แสดงออกทางความคิดด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเครือข่ายพลังเยาวชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔ สร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ในหมู่คณะลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีลูกเสือและเนตรนารีจากโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน โรงเรียนขุนยวมวิทยา และโรงเรียนป่าลาน จำนวน ๑๐๐ คน อบรมในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การเรียนรูเรื่องสัตว์ป่า ทรัพยากรป่าไม้ คุณภาพน้ำ การปรับตัวสู่โลกร้อน ขยะ ไฟป่า และอุทยานสีเขียว โดยใช้เวลาฝึกอบรม ฯ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมการปรองดองสมานฉันท์สลายสีเสื้อ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการปรองดองสมานฉันท์สลายสีเสื้อ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งมีอดีตกลุ่มสีต่าง ๆ เข้ากิจกรรม ฯ ดังกล่าวจำนวนมาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า “ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ที่มีความจำเป็นต้องเข้ามายึดอำนาจการปกครอง เพื่อรักษาความสงบให้แก่ประชาชนทั้งประเทศ และการอบรม ฯ ในวันนี้ขอให้ผู้ที่อบรมกลับไปบอกกล่าวประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนของท่านให้รับรู้รับทราบโดยทั่วกันว่าเราจะไม่แบ่งฝ่ายใดๆ ทั้งสิ้นเราจะเป็นหนึ่งเดียวกัน รวมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องชาวแม่ฮ่องสอนจงหยุดความขัดแย้งใดๆ หันกลับมารักกันสามัคคีกัน หยุดแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ไม่มีสีใด ๆ อีกแล้ว เรามีเพียงสีเดียวคือสีแห่งความเป็นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2557


วันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ โดยการปลูกฝังและเสริมสร้างแนวคิดของผู้นำกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นแกนนำในพื้นที่ให้ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงาน และแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้นำกลุ่มต่างๆ ได้เรียนรู้หลักการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แล้วนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่ของตนเองอันจะเป็นการปลูกสร้างจิตสำนึกจงรักภักดีให้ยั่งยืนอยู่ในจิตใจควบคู่ไปกับการตระหนักถึงประโยชน์สุขของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และการธำรงรักษาสถาบันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนำไปสู่ความรักสามัคคีปรองดองของคนในพื้นที่ ณ หองประชุมพิชชาพรเฮาส ต.ผาบอง อ.เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ“หน่วยบริการเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 6


วันที่ 18 มิถุนายน 2557 นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ จัดโครงการ“หน่วยบริการเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 6 ที่ โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารที่อยู่ห่างไกล อีกทั้งเป็นการรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการและประชาชน พร้อมกันนี้มีการมอบถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน มอบพันธ์ปลาแก่เกษตรกร มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงจัดอบรมแนะแนวการประกอบอาชีพอิสระ และมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมรณรงค์กู้สายน้ำให้แผ่นดิน


วันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลาประมาณ 09.30 น. นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์กู้สายน้ำให้แผ่นดิน ที่ลำน้ำปุ๊ บริเวณขัวแดง โดยอาสาสมัครกู้สายน้ำให้แผ่นดิน กำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง สภาองค์กรชุมชนตำบลจองคำ อาสาสมัครรักษาดินแดน เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และ ประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 50 คน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2557 พร้อมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึก สร้างบทบาทการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาลำน้ำปุ๊แก่ประชาชนในชุมชน ให้มีสภาพที่เป็นธรรมชาติเหมาะสมและปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานการประชุมการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดแม่ฮ่องสอน


วันที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลาประมาณ 09.00 ณ ห้องประชุมลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ร่างคำสั่งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ปรึกษาประกอบไปด้วย (๑) แม่ทัพภาคที่ ๓ ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร เจ้าคณะจังหวัด ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ( ๒ ) คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ฯ รอง ผอ.ศูนย์ ฯ และกรรมการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ ฯ จำนวน ๓๗ ท่าน (๓ ) ศูนย์ปฏิบัติการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับอำเภอ ( ศปป.อ.) มีนายอำเภอ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ฯ และมีรองผอ.ศปป.อ. จำนวน ๑๓ ท่าน( ๔ ) ศูนย์ปฏิบัติการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับตำบล( ศปป.ต.) มีกำนัน เป็น หัวหน้าศูนย์ ฯ มีรองหัวหน้าศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๗ ท่าน ( ๕ ) ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับหมู่บ้าน ( ศปป.ม.) มีผู้ใหญ่บ้าน เป็นหัวศูนย์ ฯ มีรองหัวหน้าศูนย์ และเจ้าหน้าที่ ๕ ท่าน ทั้งหมดของคณะกรรมการ ฯ ดังกล่าวจะร่วมดำเนินการ ประสานงาน บูรณาการ โครงการ กิจกรรมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคประชาชน ขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในทุกหมู่บ้าน และชุมชน เพื่อเกิดความรักความสามัคคีไม่สร้างความแตกแยกในหมู่คณะในแต่ละพื้นที่ ตามวัตถุประสงค์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมชี้แจงข้อราชการ ในระหว่างประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 14.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมชี้แจงข้อราชการ ในระหว่างประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ห้องประชุมอาคาร สว. ชั้น 2 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่นจำนวน 241 คน ร่วมรับฟัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า หลังจากเดินทางไปประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ที่สโมสรกองทัพบก กรุงเทพมหานคร โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้นำเนื้อหาสาระของการประชุมดังกล่าว มาขยายผล ให้ข้าราชการในพื้นที่ปฏิบัติตามคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชน ทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายโดยเร็ว พร้อมทั้งชี้แจงนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายของเเม่ทัพภาคที่ 3 รวมถึงแนวทางการปฏิบัติราชการตามประกาศ และคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แนวทางดำเนินการ โดยเริ่มการปฎิรูประบบราชการ เศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง ซึ่งจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มที่ข้าราชการก่อน อย่าทำในสิ่งไม่ดีไม่ชอบ ไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ปัญหา แล้วคิดวิธีการทำงาน ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557


วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 10.30 น. นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ณ โกลเด้นปาย แอนด์สวีท รีสอร์ท ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำพุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557


วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557 ช่วงเช้าเวลาประมาณ 09.00 น. เป็นพิธีขึ้นวัดฟังพระธรรมเทศนา โดยพระครูอนุสรณ์ชัยสิทธ์ เจ้าอาวาสวัดจองคำ และในช่วงค่ำเวลาประมาณ 19.00 น. ร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกันน้อมระลึกวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นวันสำคัญสากลของโลก และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในปีมหามงคล ทรงพระเจริญ พระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 และเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา

อ่านเพิ่มเติม...

ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ เนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี 2557


วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานวางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ เนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี 2557 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักศึกษาและกลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย สำหรับพิธีวันฉัตรมงคล เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็น พระมหากษัตริย์องค์ที่ 9 แห่งราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493 และได้มีพระปฐมบรมราชโองการว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม นับตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนตลอดมา รวมทั้งชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจากโครงการพระราชดำรินับ 100 โครงการ

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา การลักลอบทำลายป่าสาละวิน


วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30 น. พล.ท.คณิต อุทิตสาร ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน.เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา การลักลอบทำลายป่าสาละวิน โดยมีนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะ ผอ.รมน.จ.มส. และหัวหน้าส่วนราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ป่าไม้ และฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในการประชุมดังกล่าว ทาง พล.ท.คณิต อุทิตสาร ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าจะต้องดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะกลุ่มนายทุนที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด เพื่อหยุดยั้งไม่ให้มีการดำเนินการลอบตัดไม้ป่า สาละวินอีกต่อไป นอกจากนั้นทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องบูรณาการ ในการป้องกันไม่ให้มีเหตุการเช่นนี้เกิดขึ้นอีกต่อไป โดยสรุปรายงานการประชุมในครั้งนี้ จะได้มีการนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และ ผบ.ทบ.ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีรดน้ำขอพร นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


วันที่ 24 เมษายน 2557 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 ณ วัดศรีดอนชัย หมู่ 8 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกหน่วยเคลื่อนที่พบและช่วยเหลือประชาชนที่หมู่บ้านรักไทย


วันที่ 23 เมษายน 2557 นายสุรพล พสัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำส่วนราชการและเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยเคลื่อนที่พบและช่วยเหลือประชาชนที่หมู่บ้านรักไทย บ้านห้วยมะเขือส้ม บ้านรวมไทย และหมู่บ้านกองมูงเมือง ซึ่งเป็นหมู่บ้านคู่ขนานเพื่อพัฒนาความมั่นคง เขตประเทศเมียนมาร์ โดยการออกหน่วยเคลื่อนที่ครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของจังหวัดที่ต้องการรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำมาแก้ไขและให้การช่วยเหลือ

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปกันธาราช แห่รอบเมืองสรงน้ำพระ


ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปกันธาราชซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน แห่รอบเมือง เพื่อให้ประชาชนสรงน้ำพระ ตามด้วยขบวนแห่นางสงกรานต์ของชุมชนต่างๆ จากบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ไปตามถนนสายต่างๆ ไปสิ้นสุดที่บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานประเพณีสงกรานต์ นอกจากนั้นยังมีการแข่งขันกีฬาไทย ทั้งแข่งเรือพาย มวยทะเล และการแข่งขันปีนเสาน้ำมัน มีประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีให้พรและผูกข้อมือ แก่ส่างลอง 48 องค์


วันที่ 7 เมษายน 2557 เวลาประมาณ 10.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางหทัยชนก พนัสอำพล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้พร และผูกข้อมือ แก่ส่างลองจำนวน 48 องค์ ในงานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2557 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นสิริมงคล และร่วมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ และปฏิบัติต่อกันมาช้านานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการอบรม โครงการฝึกอบรมราษฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า


วันที่ 3 เมษายน 2557 นายราเชนทร์ ภุมมะภูติ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานต่อ นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการฝึกอบรมราษฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ( รสทป.) ณ หอประชุมโรงเรียนขุนยวมวิทยา อ.ขุนยวม เพื่อจัดตั้งเครือข่ายในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2557 เป็นการสร้างแนวร่วม โดยให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ป่า พร้อมทั้งปรับปรุงบทบาทของเจ้าหน้าที่ ป่าไม้ ให้เป็น นักส่งเสริม ควบคู่กันไปด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก และอุดมการณ์ให้ราษฏรเกิดความหวงแหนในการอนุรักษ์ป่า ดูแลการใช้ประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการจัดการป่าชุมชน ตลอดจนการดำรงชีพ ทางการเกษตร เพื่อให้สามารถดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีราษฏรในพื้นที่ จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรม

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่


วันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดกิจกรรม ณ บริเวณบ่อน้ำแร่ผาบ่อง อ.เมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในงานมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร อาทิเช่น แตงโม กล้วย กะหล่ำาปรี และพริกกะเหรี่ยง มีเกษตรกรส่งผลิตทางการเกษตรเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติภารกิจ พบประชาชน ตามโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน


วันที่ 21 มีนาคม 2557 นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายบุญเกื้อ ธารากุล นายอำเภอสบเมย และ หัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติภารกิจ พบประชาชน ตามโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย นำบริการของทุกหน่วยงานไปหาประชาชน ถึงบ้าน พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ทุนการศึกษา ถุงยังชีพ ชาวบ้านยิ้มชื่นใจ ให้การต้อนรับอบอุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปดประชุมสมัชชาการศึกษาจังหวัดแมฮองสอน


วันที่ 10 มีนาคม 2557 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปดประชุมสมัชชาการศึกษาจังหวัดแมฮองสอน เรื่อง “การศึกษาจังหวัดแมฮองสอนเปนอยางไร” ณ หองประชุมอาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปรับทัศนคติ พิชิตการทำงานในยุค AEC"


วันที่ 6 มีนาคม 2557 เวลาประมาณ 09.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปรับทัศนคติ พิชิตการทำงานในยุค AEC" เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะนำพาประเทศไทยเข้าสู่อาเซียน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยมีการดำเนินงานความร่วมมือ 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ได้เกิดกระแสตื่นตัวในทุกภาคส่วน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทั้งหมด 130 คน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีรณรงค์โครงการปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2557


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.30 น.ที่สถานีควบคุมไฟป่าท่าโป่งแดง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีรณรงค์โครงการปลอดควันพิษจาก ไฟป่า ประจำปี 2557 ทั้งนี่เนื่องจากว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า เพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า สร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการ“หน่วยบริการเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 3


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการ“หน่วยบริการเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 3 ที่โรงเรียนสังวาลวิทย์ 3 หมู่ที่ 4 บ้านเมืองน้อย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนำส่วนราชการต่างๆ ให้บริการบริการประชาชน เพื่ออำนวย ความสะดวกแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารที่อยู่ห่างไกล อีกทั้งเป็นการรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการและประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 19.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระธาตุดอยกองมู โดยมี พระครูอนุสิฐธรรมสารเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการตรวจเยียมหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ที่พระตำหนักปางตอง ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยคณะได้เยี่ยมชมกิจกรรม โครงการต่างๆ และรับฟังบรรยายสรุป พร้อมทั้งปล่อยไก่ฟ้าหลังขาว และไก่ป่าตุ้มหูแดง จำนวน 2 คู่

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลงขาว “งานฤดูหนาว และงานรื่นเริงจังหวัดแมฮองสอน ประจําป 2557”


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เพื่อใช้เป็นรางวัลมัจฉากาชาด ในงานฤดูหนาวและงานรื่นเริงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2557 ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 6 -15 กุมภาพันธ์ 2557 ที่บริเวณถนนนาวาคชสาร ถนนสัมพันธ์เจริญเมือง ตรงข้ามสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์


วันที่ 21 มกราคม 2557 เวลาประมาณ 19.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เฝารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์ บ้านแสนคำลือ ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน และโครงการพระราชดำริ

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมมอบผ้าห่มกับคณะสภากาชาดไทย ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา


วันที่ 14 มกราคม 2557 เวลาประมาณ 13.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะจากสภากาชาดไทย มอบผ้าห่มให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ณ โรงเรียนสังวาลยวิทยา

อ่านเพิ่มเติม...

งานวันเด็กพิเศษจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน


วันที่ 8 มกราคม 2557 เวลาประมาณ 09.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานวันเด็กพิเศษจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2557 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557


วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึง 3 มกราคม 2557 นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานจัดตั้งศูนยปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดแมฮองสอนชวงเทศกาลปใหม 2557 ณ บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดแมฮองสอน (หลังเก่า)

อ่านเพิ่มเติม...

มอบผ้าห่มให้แก่ราษฎรชาวอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน


วันที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลาประมาณ 10.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบผ้าห่มให้แก่ราษฎรชาวอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2556


วันที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดงานเทศการพืชผักและดอกไม้บานที่บ้านกุงแกง เดอ ปาย ครั้งที่ 3


วันที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลาประมาณ 16.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศการพืชผักและดอกไม้บานที่บ้านกุงแกง เดอ ปาย ครั้งที่ 3 ณ บ้านกุงแกง เดอ ปาย รีสอร์ท อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ประกอบพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช


วันที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเตรียมจัดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง จังหวัดแม่ฮ่องสอนสอน


ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมเตรียมจัดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง จังหวัดแม่ฮ่องสอนสอน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลาประมาณ 15.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมเตรียมจัดงานฤดูหนาวและงานรื่น จังหวัดแม่ฮ่องสอนสอน ประจำปี 2557 ...

อ่านเพิ่มเติม...

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556


ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในงานพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 เวลาประมาณ 18.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556

อ่านเพิ่มเติม...

"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"


อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนา ครั้งที่ 4/2556


อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช


อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงานประเพณี “ปอยเหลินสิบเอ็ด”หรืองานเทศกาลออกพรรษา


อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานประชุมและรับฟังความคิดเห็น


อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทุกภาคส่วน จัดงานต้อนรับผู้ว่าฯ สุรพล พนัสอำพล


อ่านเพิ่มเติม...

พิธีสืบชะตาและเกษียณอายุราชการผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม...

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี


อ่านเพิ่มเติม...

คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง ติดตามและสอบสวนการวิสามัญฆาตกรรมราษฎรปางมะผ้า


อ่านเพิ่มเติม...

งานสตรีไทย เทิดไท้องค์ราชินี แม่ศรีแห่งแผ่นดิน “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”


อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทำบุญสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม...

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบวัตกรรมการยกระดับการเรียนรู้ของจังหวัด


อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล


อ่านเพิ่มเติม...

งานสืบสานตำนานผ้าไทยภัสตราภรณ์แห่งพระบารมี จังหวัดแม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม...

ประมงแม่ฮ่องสอนจัดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำ


อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2556


อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการแข่งขันล้านนาแอดเวนเจอร์ 2013 สนามที่ 3


อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางเยี่ยม ผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุดในแม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามผลการดำเนินงาน ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม...


กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ
ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๑๒๙๘๒ โทรสาร ๐๕๓-๑๑๒๙๘๑
e-mail: osmnorth1@gmail.com

13,897