Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5311-2982 โทรสาร 0-5311-2981 มท. 25625 อีเมล์ osmnorth1@gmail.com

ข่าวกิจกรรม DSSS จังวัดลำปาง

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ประจำปี 2559 นครลำปางเกมส์


อ่านเพิ่มเติม...

สระเกล้าดำหัวป้อเมืองลำปาง "จุ้มใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง"


อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงาน "สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2559"


อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงาน "บันทึกประวัติศาสตร์ 100 ปี รถไฟรถม้า นครลำปาง"


อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการทำวิจัยตามโครงการ การศึกษา การสร้างแนวกันไฟเพื่อแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน


อ่านเพิ่มเติม...

้เข้าร่วมงาน ITB Berlin 2016


อ่านเพิ่มเติม...

การมอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดี และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย


อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิด กาดล้านนา Lanna Market


อ่านเพิ่มเติม...

แถลงข่าวการจัดงานคชบาล สานรัก มหกรรมมหามงคล 14 กุมภา วิวาห์บนหลังช้าง


อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมติดตามการดำเนินโครงการตามมตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)


อ่านเพิ่มเติม...

แถลงข่าวการจัดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 13"


อ่านเพิ่มเติม...

แถลงข่าว "งานลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 28"


อ่านเพิ่มเติม...

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสะเรียม


อ่านเพิ่มเติม...

เปิดการบริการประกันสังคมยุคใหม่เพื่อประชาชน


อ่านเพิ่มเติม...

กราบนมัสการพระเถระชั้นผู้ใหญ่ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดลำปาง


อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1


อ่านเพิ่มเติม...

การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ"ปั่นเพื่อแม่ bike for mom2015"


อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ


อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาค


อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลำปาง


อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวางศิลาฤทธ์ยกฉัตรและช่อฟ้าพระอุโบสถ ณ วัดภูนเรศ อ.เถิน จ.ลำปาง


อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน


อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาที่พักค้างในรูปแบบโฮมสเตย์


อ่านเพิ่มเติม...

การบรรยายพิเศษหัวข้อ การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน ๑


อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุม การจัดงาน LANNA EXPO ๒๐๑๕ มหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา


อ่านเพิ่มเติม...

พิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศมหาราช" ประจำปี 2558


อ่านเพิ่มเติม...

พิธีรดน้ำ ดำหัว ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2558


อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง


อ่านเพิ่มเติม...

การณรงค์ประชาสัมพันธ์และฉัดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาหมอกควันจังหวัดลำปาง


อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวางพวงมาลาและบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)


อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง


อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องจังหวัดลำปาง


อ่านเพิ่มเติม...

เปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ "แอ๋วขุนตาล ม่วนแต้หนา" ครั้งที่ 2


อ่านเพิ่มเติม...

เปิดโครงการนครลำปางแห่งการอ่าน


อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558


อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง


อ่านเพิ่มเติม...

นายธานินทร์ สุภาแสน ผวจ.ลป. เป็นประธานเปิดงานลำปางเมืองต้องห้าม...พลาดลำปางเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา


อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิด"โครงการเขื่อนสวย น้ำใส คืนความสุขให้ประชาชน ส่งการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง"


อ่านเพิ่มเติม...

พระมหาวุมิชัย วชิรเมธี แสดงพระธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้าง"ลำปางนครแห่งความสุขและสุจริต"


อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำปาง จัดแสดง แสง สี เสียง และสื่อประสม บนถนนสายวัฒนธรรม


อ่านเพิ่มเติม...

นายธานินทร์ สุภาแสน ผวจ.ลป ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับนายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ผต.สนร. เขต 15


วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับ นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 และคณะ ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผต.มท.เขต 15 เดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงานตามคำสั่ง ประกาศ และนโยบาย คสช.


อ่านเพิ่มเติม...

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพิธีลงนามถวายพระพรฯ


นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมบันทึกเทปประชาสัมพันธ์กิจกรรมล้านนาแอดเวนเจอร


อ่านเพิ่มเติม...

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน "กีฬาสมานฉันท์ คนลำปางฮักกั๋นแต้หนา"


อ่านเพิ่มเติม...

งานแถลงข่าวโครงการอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม"ล้านนาแอดเวนเจอร์ 2014"


เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง ร่วมงานแถลงข่าว โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็น อัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม “ล้านนาแอดเวนเจอร์ 2014” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สนับสนุนการเสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางได้รับอนุมัติโครงการเสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์เพื่อสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อดำเนินการสัมมนาและศึกษาดูงานภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว 4 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เครือข่ายประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน(อป.มช) เครือข่ายและสื่อมวลชนในจังหวัดลำปาง จำนวน 60 คน จึงจัดสัมมนาขึ้นที่ โรงแรมรีเจนท์ ลอร์จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินค้นหา เสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปางเพื่อสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกิจกรรม "การดำนาปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้แผ่นดิน"


เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกิจกรรม "การดำนาปรองดองสมานฉันทร์ตชคืนความสุขให้แผ่นดิน" ณ แปลงนาเกษตรกร บ้านทุ่งม่านเหนือ ม.2 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกิจกรรม "รวมพลคนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา"


เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงาน "Lampang Hapiness Showcase"


วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน ลำปางนครแห่งความสุข "Lampang Hapiness Showcase" ณ มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เครือข่าย อส.ปภ. เฝ้าระวังแจ้งข่าวหมอกควันไฟป่า"


ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เครือข่าย อส.ปภ. เฝ้าระวังแจ้งข่าวหมอกควันไฟป่า" จำนวน 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2557 ณ กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รุ่นที่ 2 จังหวัดลำปางและลำพูน ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2557 ณ กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

งาน Lampang Happiness Showcase


อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำปาง จัดงานรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ


หน่วยงานจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมกัน จัดงานรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ที่มณฑลพิธี พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งตั้งประดิษฐาน ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นำคณะผู้บริหารองค์กรหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน อัยการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีถวายพวงมาลัย ถวายเครื่องสังเวยบวงสรวง และอัญเชิญพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเป็นเครื่องราชสักการะต่อพระบรม-ราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2557 และวันย้อนรำลึกการกระทำยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อ่านเพิ่มเติม...

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


เป็นประธานพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

อ่านเพิ่มเติม...

งานประเพณีล่องสะเปา จาวละกอน เอกลักษณ์ของลำปาง


จังหวัดลำปางเชิญเที่ยวงาน "ล่องสะเปาจาวละกอน" ปี 56 ระหว่างวันวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2556 นี้

อ่านเพิ่มเติม...

การติดตามการดำเนินโครงการมรดกโลกล้านนา


อ่านเพิ่มเติม...

"ข่วงเกษตรปลอดสาร"


อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


อ่านเพิ่มเติม...

การศึกษาดูงานเรียนรู้ Best Practes


อ่านเพิ่มเติม...

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรู้ข้าวปลอดภัย"


อ่านเพิ่มเติม...

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบ


อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรมการแสดงสินค้าต้นแบบ Lanna Aesthetic Festival


อ่านเพิ่มเติม...

โครงการล้านนาน่าเที่ยว น่ามอง จังหวัดลำปาง


อ่านเพิ่มเติม...

สุดยอดผลิตภัณฑ์ไม้ล้านนา


อ่านเพิ่มเติม...

ล้านนาเซรามิกแฟร์


อ่านเพิ่มเติม...

อลังการงานผ้าและของตกแต่งล้านนา


อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำปาง แถลงข่าวงานหัตถอุตสาหกรรมล้านนาแฟร์


อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำปาง จัดงานหัตถอุตสาหกรรมล้านนาแฟร์


อ่านเพิ่มเติม...


กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ
ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๑๒๙๘๒ โทรสาร ๐๕๓-๑๑๒๙๘๑
e-mail: osmnorth1@gmail.com

14,187