Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5311-2982 โทรสาร 0-5311-2981 มท. 25625 อีเมล์ osmnorth1@gmail.com

ข่าวกิจกรรม DSSS จังวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่


นายไพโรจน์ กุลละวนิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันตรวจสอบการปิดป้ายแสดงสินค้าอาหารปรุงสำเร็จ เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องปรามการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค โดยแผนการออกตรวจสอบร้านอาหารปรุงสำเร็จบริเวณแหล่งชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ จุดแรกคือ ร้านอาหารบริเวณลานจอดรถวัดพระธาตุดอยสุเทพ จุดที่สองคือ ร้านอาหารบริเวณฝั่งตรงข้าม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงสินค้าอาหารปรุงสำเร็จ เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างม


นายไพโรจน์ กุลละวนิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันตรวจสอบการปิดป้ายแสดงสินค้าอาหารปรุงสำเร็จ เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องปรามการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค โดยแผนการออกตรวจสอบร้านอาหารปรุงสำเร็จบริเวณแหล่งชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ จุดแรกคือ ร้านอาหารบริเวณลานจอดรถวัดพระธาตุดอยสุเทพ จุดที่สองคือ ร้านอาหารบริเวณฝั่งตรงข้าม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่


จังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ และการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ภายใต้ชื่อ "60 วันแห่งการเฝ้าระวังและควบคุมมลพิษหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่"

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงต้อนรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมแข่งขัน “เชียงใหม่ กอล์ฟ คลาสสิค 2014”


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนักกีฬากอล์ฟระดับโลกในงานกาลาดินเนอร์ Chiang Mai Golf Classic 2014 ณ ลานหน้าน้ำพุ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในบรรยากาศแบบกาดหมั้วล้านนา ผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยเสื้อพื้นเมืองรูปแบบล้านนาสไตล์ ในงานมีการแสดงแบบล้านนา สร้างความประทับใจให้ผู้ร่วมงานอย่างมาก ในงานมีโปรกอล์ฟชื่อดัง เช่น เจสัน ดัฟเนอร์,สก๊อต เฮนด์, ชาร์ล สเวิตเซิล, โน ซุง ยูล และ กีรเดช อภิบาลรัตน์ จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัด Chiang Mai Golf Classic 2014 นอกจากส่งเสริมกีฬากอล์ฟให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแล้ว ยังส่งเสริมศักยภาพทางด้านกีฬาและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และแสดงศักยภาพของสนามกอล์ฟในภาคเหนือที่สามารถรองรับการแข่งขันระดับนานาชาติ รวมทั้ง ผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านกีฬากอล์ฟ การแข่งขันจะจัดระหว่างวันที่ 13 – 16 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่และกิจกรรมเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข(Big Cleaning Day)


จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่และกิจกรรมเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข(Big Cleaning Day) เพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันครั้งใหญ่ หวังสร้างกระแสให้ประชาชนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ที่บริเวณสนามภายในอาคารอำนวยกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิด"กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่และกิจกรรมเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข(Big Cleaning Day)" โดยมีนายชนะ แพ่งพิบูลย์ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พ.อ.กษิดิศ หลักกรด รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายอาสาสมัคร พร้อมนักเรียน นักศึกษาร่วมภายในงานกว่า 1,000 คน ภายในพิธีเปิดนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันขึ้นกระเช้ารถไฟฟ้าสูงกว่า10 เมตร เพื่อขึ้นไปฉีดโปรยน้ำอันเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดโครงการ

อ่านเพิ่มเติม...

Many Buddhists and tourists in Chiang Mai joined the Alms Giving Ceremony of The Buddhist Lent Festival.


พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมากกว่า 1,000 คน ร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษาร่วมสืบสานประเพณีการทำบุญ ตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อทำนุบำรุง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่สืบไป

อ่านเพิ่มเติม...


กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ
ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๑๒๙๘๒ โทรสาร ๐๕๓-๑๑๒๙๘๑
e-mail: osmnorth1@gmail.com

1,319